Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Pre poľnohospodárov a obchodníkov zabezpečujeme odbyt produkcie na domácom a zahraničnom trhu EÚ.

 

 
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.