Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Jačmeň: Kŕmny

 

Zrno kŕmneho jačmeňa
STN 46 1200-3
Technické požiadavky
%
vlhkosť
14,0
prímesi
5,0
nečistoty
1,0
Zdravotná nezávadnosť
Zrno kŕmneho jačmeňa musí byť zdravotne nezávadné, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov, vhodné na kŕmne účely. Nesmie obsahovať zjavne plesnivé a plesnivejúce zrná. Posúdenie kontaminácie patogénnymi alebo podmienečne patogénnymi zárodkami, mikroskopickými hubami, prípadne ich toxínmi vykoná a o použití zrna kŕmneho jačmeňa rozhodne orgán Štátnej veterinárnej správy. O použití zrna kŕmneho jačmeňa z desikovaných porastov rozhoduje orgán Štátnej veterinárnej správy. Prípustné množstvo cudzorodých látok pre zrno kŕmneho jačmeňa určujú právne predpisy príslušných ústredných orgánov.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno kŕmneho jačmeňa musí zodpovedať STN 46 1010.
Za prímesi sa považujú:
a) zlomky a mechanicky poškodené zrná a zrná poškodene škodcami, ak zostala menej ako polovica zrna,
b) naklíčené zrná, pri ktorých vyrástol korienok alebo klíček a zrná s odlomeným korienkom alebo klíčkom, so zrejmými     známkami rastu
c) zrná poškodené zaparením alebo sušením, so zrejme zmenenou farbou šupky a čiastočne poškodeným jadrom,
d) zrná nedozreté vo voskovej zrelosti a zelené zrná, pokiaľ nepatria do nečistôt,
e) zrná ovsa, raže, kukurice, pšenice a tritikale, celé i poškodené, pokiaľ podľa stupňa poškodenia nepatria do nečistôt.
Za nečistoty sa považujú:
a) prepad sitom s kruhovými otvormi priemeru 2,0 mm,
b) anorganické nečistoty
c) v podiele na site s kruhovými otvormi 2,0 mm organické nečistoty, t.j.:
  1) časti stebiel, lát, klasov, plievky a podobne,
  2) zrná poškodené zaparením alebo sušením s úplne poškodeným jadrom (endosperm) a zrná s inak znehodnoteným     jadrom,
  3) zrná v mliečnej zrelosti, t.j. nedozreté zrná, ktoré obsahujú mliečnu náplň zrna,
  4) semená všetkých kultúrnych a divo rastúcich rastlín s výnimkou zŕn pšenice, ovsa, raže, kukurice a tritikale.
  5) škodlivé nečistoty podľa STN 46 1010.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.