Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Kukurica: Kŕmna

 

Zrno kŕmnej kukurice
STN 46 1200-6
Technické požiadavky
%
vlhkosť
14,0
prímesi
10,0
nečistoty
1,0
Zdravotná nezávadnosť
Zrno kŕmnej kukurice musí byť zdravotne nezávadné, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov, vhodné na kŕmne účely. Nesmie obsahovať zjavne plesnivé a plesnivejúce zrná. Posúdenie kontaminácie patogénnymi alebo podmienečne patogénnymi zárodkami, mikroskopickými hubami, prípadne ich toxínmi vykoná a o použití zrna kŕmnej kukurice rozhodne orgán Štátnej veterinárnej správy. Prípustné množstvo cudzorodých látok v zrne kŕmnej kukurice stanovia právne predpisy príslušných ústredných orgánov.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno kukurice kŕmnej musí zodpovedať STN 46 1010.
Za prímesi sa považujú:
v podiele nad sitom s kruhovými otvormi s priemerom 2 mm:
a) naklíčené zrná, pri ktorých vyrástol korienok alebo klíček a zrná s odlomeným korienkom alebo klíčkom, so zrejmými        známkami rastu
b) zrná poškodené zaparením alebo sušením, so zrejme zmenenou farbou šupky a čiastočne poškodeným jadrom,
c) zrná s hnedým zafarbením klíčka
d) zrná pšenice, jačmeňa, raže a tritikale celé i poškodené, pokiaľ podľa stupňa poškodenia nepatria do nečistôt.
Za nečistoty sa považujú:
a) celkový prepad sitom s kruhovými otvormi priemeru 2 mm,
b) v podiele nad sitom s kruhovými otvormi s priemerom 2 mm:
  1) anorganické nečistoty
  2) časti listov, klasov, plievky a podobne,
  3) semená všetkých kultúrnych i divo rastúcich rastlín s výnimkou zŕn pšenice, jačmeňa, raže, a tritikale
  4) zrná s porušeným jadrom, t.j. zrná s hnedým, sivým až čiernym jadrom (endospermom),
  5) nedozreté zrná vo voskovej alebo mliečnej zrelosti,
  6) škodlivé nečistoty podľa STN 46 1010.
  7) zrná s čiernym zafarbením klíčka.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.