Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Kukurica: Potravinárska

 

Zrno potravinárskej kukurice
STN 46 1100-8
   Technické požiadavky a požiadavky na kvalitu

Parameter
Trieda kvality
A
B
vlhkosť, hmot. % najviac
14
14
nečistoty spolu, hmot. % najviac
7
12
z toho:
a) zlomky zŕn, hmot. % najviac
4
10
  b) zrnové nečistoty, hmot. % najviac
4
5
                  z toho - zrná iných obilnín, hmot. % najviac
                             - zrná poškodené škodcami v % hmot.
                             - zrná poškodené teplom, hmot. % najviac
0,5
3
  c) naklíčené zrná, hmot. % najviac
2,5
6
  d) ostatné nečistoty, hmot. % najviac
1
3
                  z toho: - cudzie semená, hmot. %
                                z toho škodlivé, hmot. % najviac
0,1
                             - poškodené zrná, v hmot. %
                               z toho poškodené teplom, hmot. %
                             - cudzorodé zložky, hmot. %
Zrno potravinárskej kukurice na výrobu škrobu musí pochádzať z hybridov typu konský zub, s výnimkou hybridov s červeným sfarbením a ďalej musí vyhovovať týmto požiadavkám:
obsah škrobu v sušine v % hmot. najmenej 68
klíčivosť v % najmenej 50

Potravinárska kukurica na mlynské spracovanie musí mať červené až žlté sfarbenie zŕn.
Okrem požiadaviek uvedených v tejto norme musí zrno potravinárskej kukurice zodpovedať požiadavkám
uvedeným v STN 46 1100-1.
Zdravotná neškodnosť
Zrno potravinárskej kukurice musí byť zdravé, vyzreté, bez živých škodcov a cudzích pachov.
Nesmie obsahovať zrná:
a) zhnité, nahnité, plesnivé a naplesnivené,
  b) naklíčené zrná, ktorým vyrástol korienok alebo klíček a ďalej zrná s odlomeným korienkom      alebo klíčkom so zjavnými známkami rastu,
  c) nedozreté zrná v mliečnej zrelosti, to znamená zrná, ktoré obsahujú mliečnu náplň.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.