Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Pšenica: Potravinárska

 

Zrno potravinárskej pšenice letnej
STN 46 1100-2
Technické požiadavky a požiadavky na kvalitu
Pestovateľ alebo dodávateľ je povinný deklarovať odrodu a rok zberu.
   Požiadavky na kvalitu

Parameter
Trieda kvality
E
A
B
P
vlhkosť, hmot. % najviac
14
14
14
14
objemová hmotnosť, g/l najmenej
780
760
730
750
obsah dusíkatých látok (N x 5,70) v sušine, hmot. % najmenej
12,5
11,5
10,5
9,5
číslo poklesu v štrote zo 7 g, s najmenej
220
220
220
160
sedimentačný index podľa Zelenyho, ml najmenej
30
25
22
nečistoty spolu, hmot. % najviac
5
5
12
6
z toho:
a) zlomky zŕn, hmot. % najviac
2
3
5
3
  b) zrnové nečistoty, hmot. % najviac
2
5
7
3
                 z toho: - scvrknuté zrná, hmot. %
                             - zrná iných obilnín, hmot. %
                             - zrná poškodené škodcami, hmot. %
                             - zrná so zmenenou farobu klíčka, hmot. %
                             - zrná poškodené teplom, hmot. % najviac
0,5
0,5
0,5
0,5
  c) naklíčené zrná, hmot. % najviac
1
2,5
4
2
  d) ostatné nečistoty, hmot. % najviac
0,5
1
3
1
                 z toho: - cudzie semená, hmot. %
                                z toho škodlivé, hmot. % najviac
0,1
0,1
0,1
0,1
                             - poškodené zrná, v hmot. %
                                z toho poškodené teplom, hmot. % najviac
0,05
0,05
0,05
0,05
                             - cudzorodé zložky, hmot. %
                             - plevy, hmot. %
                             - námeľ, hmot. % najviac
0,05
0,05
0,05
0,05
odporúčaný znak kvality:
obsah mokrého lepku v sušine (test G0), hmot. % najmenej
27
25
23
20
Pozn. - Škodlivé semená sú definované v STN 46 1100-1 ako škodlivé nečistoty.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno potravin. pšenice letnej musí zodpovedať STN 46 1100-1.
Zdravotná nezávadnosť
Zrno potravinárskej pšenice letnej musí byť zdravé, vyzreté, bez živých škodcov vrátane roztočov vo všetkých
štádiách vývoja a cudzích pachov.
Nesmie obsahovať zrná zhnité, nahnité, plesnivé a naplesnivené, zrná napadnuté plošticou a sneťou.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.