Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Raž: Kŕmna

 

Zrno kŕmnej raže
STN 46 1200-11
Technické požiadavky
%
vlhkosť
14,0
nečistoty
1,0
prímesi
6,0
Zdravotná nezávadnosť
Zrno kŕmnej raže musí byť zdravotne nezávadné, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov, vhodné na kŕmne účely. Nesmie obsahovať zjavne plesnivé zrná. Posúdenie kontaminácie patogénnymi alebo podmienečne patogénnymi zárodkami, mikroskopickými hubami, prípadne ich toxínmi vykoná a o použití zrna kŕmnej raže rozhodne orgán štátnej veterinárnej správy. O použití zrna kŕmnej raže z desikovaných porastov rozhoduje orgán štátnej veterinárnej správy. Zrno kŕmnej raže nesmie prekročiť prípustné množstvo cudzorodých látok podľa Krmovinového kódexu SR.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno pšenice musí zodpovedať STN 46 1200-1.
Za prímesi sa považujú:
a) zlomky a mechanicky poškodené zrná, ak zostala menej ako polovica zrna,
b) naklíčené zrná, pri ktorých vyrástol korienok alebo klíček a zrná s odlomeným korienkom alebo klíčkom
c) zrná raže poškodené zaparením alebo sušením, so zrejmou zmenou farby obalov (oplodia) a čiastočne
    poškodeným jadrom (endospermom),
d) zrná nedozreté vo voskovej zrelosti a zelené zrná, pokiaľ nepatria do nečistôt,
e) zrná obilnín celé i poškodené, pokiaľ podľa stupňa poškodenia nepatria do nečistôt.
Za nečistoty sa považujú:
a) prepad sitom s kruhovými otvormi priemeru 2,0 mm,
b) anorganické nečistoty
c) organické nečistoty
  1) časti stebiel, klasov, plievky a podobne,
  2) semená a ich zlomky všetkých kultúrnych i divo rastúcich rastlín s výnimkou zŕn iných obilnín
v mliečnej zrelosti.
  3) zrná obilnín s úplne vyhlodaným jadrom,
  4) škodlivé nečistoty podľa STN 46 1200-1.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.