Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Raž: Potravinárska

 

Zrno potravinárskej raže
STN 46 1100-4
   Technické požiadavky a požiadavky na kvalitu

Parameter
Trieda kvality
A
B
vlhkosť, hmot. % najviac
14
14
objemová hmotnosť, g/l najmenej
730
700
číslo poklesu v šrote zo 7 g v s najmenej
120
120
nečistoty spolu, hmot. % najviac
6
12
z toho:
a) zlomky zŕn, hmot. % najviac
3
5
  b) zrnové nečistoty, hmot. % najviac
2
5
                  z toho: - scvrknuté zrná, hmot. %
                              - zrná iných obilnín, hmot. %
                              - zrná poškodené škodcami, hmot. %
                              - zrná poškodené teplom, hmot. % najviac
1,5
1,5
  c) naklíčené zrná, hmot. % najviac
2,5
4
  d) ostatné nečistoty, hmot. % najviac
1
3
                  z toho: - cudzie semená, hmot. %
                                z toho škodlivé, hmot. % najviac
0,1
0,1
                              - poškodené zrná, v hmot. %
                                z toho poškodené teplom, hmot. % najviac
                              - cudzorodé zložky, hmot. %
                              - plevy, hmot. %
                              - námeľ, hmot. % najviac
0,05
0,05
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno tvrdej pšenice musí zodpovedať STN 46 1100-1.
Zdravotná neškodnosť
Zrno potravinárskej raže musí byť zdravé, vyzreté, bez živých škodcov vrátane roztočov vo všetkých štádiách vývoja a cudzích pachov.
Nesmie obsahovať zrná zhnité, nahnité, plesnivé a naplesnivené, zrná napadnuté plošticou a zrná napadnuté sneťou.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.