Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Slnečnica

 

Semeno slnečnice
STN 46 2300-6
Technické požiadavky
%
vlhkosť a prchavé látky
8,0
obsah tuku pri vlhkosti semena 8 % druh A
44
obsah tuku pri vlhkosti semena 8 % druh B
41
naklíčené a poškodené semená
3,0
nečistoty
2,0
Podľa východiskovej odrody slnečnice sa rozlišujú dva trhové druhy:
a) semeno slenečnice s obsahom kyseliny linolovej min. 60 % z celkového obsahu mastných
     kyselín (trhový druh A)
b) semeno slnečnice s obsahom kyseliny olejovej min. 78 % z celkového obsahu mastných
     kyselín (trhový druh B)
Zdravotná nezávadnosť
Semeno slnečnice musí byť zdravé, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov. Semeno slnečnice na spracovanie na výrobky pre ľudskú výživu nesmie byť chemicky ošetrované po zbere a nesmie obsahovať zjavne naplesnivené alebo plesnivé semená.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, semeno slnečnice musí zodpovedať STN 46 1010.
Za nečistoty sa považujú:
a) anorganické nečistoty
b) organické nečistoty
  1) časti listov, stopiek, úborov a podobne,
  2) prázdne polovice osemenia (šupiek) slnečnice bez jadra, prevyšujúce množstvo vylúpaných slnečnicových jadier,
  3) semená všetkých kultúrnych i divo rastúcich rastlín,
  4) prázdne semená (bez jadra) alebo semená s úplne vyhlodaným jadrom,
  5) semená pripálené, spálené alebo zaparené so zmenenou farbou šupky a s narušeným jadrom (hnedastým,      tmavým a podobne).
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.