Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Od roku 2010 zabezpečujeme predaj tuhýcha kvapalných priemyselných hnojív prednostne od Európskych výrobcov registrovaných ako ES Hnojivá .

 

1. Tuhé priemyselné hnojivá jedno, dvoj a viaczložkové (liadok amónny, močovina, dusičnan amónny, síran amónny, draselná soľ, diamónium fosfát, amofos, NPK (12:12:12,4:12:12+S,4:14:14 ,15:15:15.....), NP 16:20 a iné.

2. Tekuté priemyselné hnojivá na báze DA, močoviny, síranu amónneho.

 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.