Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie, export, import  

KOMODEX s.r.o. vznikol v roku 2010 .Na základe dlhodobých obchodných kontaktov v agrosektore a v spracovateľskom priemysle Slovenskej republiky ako aj v rámci Európy pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme:

• Obchod a sprostredkovanie obchodu s agrokomoditami (repka olejná, slnečnica, ľan, sója, pšenica kŕmna, pšenica potravinárska, jačmeň kŕmny, jačmeň sladovnícky, kukurica, tritikale,raž , zemiaky a iné)
• Obchod a sprostredkovanie obchodu s priemyselnými hnojivami (jedno, dvoj, troj a viaczložkovými)
• Obchod a sprostredkovanie obchodu s kvapalnými ekologickými hnojivami na báze chelátov , stimulačných látok a humínových kyselín.
• Revitalizácia pôd pôdnym stimulátorom Humac agro
• Poradenstvo v oblasti chemickej ochrany rastlín
• Obchod s pracovnými a ochrannými prostriedkami (pracovné oblečenie, obuv... )

Napriek čiastočnému negatívnemu ovplyvneniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov vplyvom posledných krízových rokov veríme, že dlhodobý seriózny obchodný vzťah je výsledkom spokojnosti a serióznosti odberateľa a dodávateľa.
Našou úlohou je na základe dlhoročných skúseností a kontaktov na Slovensku a v zahraničí ako aj na základe trhových informácií túto spokojnosť našich klientov zabezpečiť.
Keďže pracujeme s minimálnou sprostredkovateľskou maržou a poznáme trh, pre našich zákazníkov vieme vyjednať:

• priaznivé ceny realizovaných agrokomodít, pre dodávateľov aj odberateľov
• predplatby, resp. platby pri odbere agrokomodít v zmysle dohodnutých podmienok.
• kvalitu dodávaných agrokomodít, čo ocenia hlavne spracovatelia a spolupracujúci obchodníci.
• včasné plnenie dodávok

"Zodpovednosť + know how + nezávislosť  = úspech a spokojnosť“

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, Vložka číslo: 23325/P

Fakturačné údaje firmy

IČO: 45 670 609
DIČ: 2023083249

IČ DPH: SK2023083249
Bankový kontakt: 29 23 84 17 39 /1100
(TATRA BANKA A.S.)
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2384 1739
SWIFT: TATRSKBX

 

Fakturačná adresa

KOMODEX s.r.o.
Volgogradská 9
080 01 Prešov
Slovensko

 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.